Διανελόπουλος Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (TEI) Θεσσαλίας.