Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος

Ιδρυτής της Καυστηροτεχνικής

Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (TEI) Θεσσαλίας.